Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Nguồn tài liệu miễn phí chủ đề Xã hội hóa


Thứ tư, 5/31/2017, 10:03:27 AM

1/ Handbook of Social Movements across Latin America

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34141

2/ Handbook of Social Movements Across Disciplines

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34142

3/ The Sociology of Loyalty

http://repository.vnu.ed u.vn/handle/VNU_123/34143

4/ Sexualities and Identities of Minority Women

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34144

5/ The Group Effect : Social Cohesion and Health Outco mes

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34145

6/ Sociological Practice : Intervention and Social Change

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34146

7/ Handbook of the Sociology of Gender

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34147

8/ Punk Sociology / by Davi d Beer.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34148

9/ Digital Sociology : Critical Perspectives / edited by Kate Orton-Johnson, Nick Prior.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34149

10/ Geographical Sociology : Theoretical Foundations and Methodological Applications in the Sociology of Location

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34150

11/ Environmental Sociology : European Perspectives andInterdisciplinary Challenges / edited by Matthias Gross, Harald Heinrichs.

 http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34151

12/ Economic sociology : state, market, and society in modern capitalism / Carlo Trigilia ; [translated by Nicola Owtram].

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34152

13/ Applying Relational Sociology : Relations, Networks, and Society / edited by François Dépelteau, Christopher Powell.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34153

14/ Conceptualizing Relational Sociology [electronic resource] : Ontological and Theoretical Issues / edited by Christopher Powell, François Dépelteau.

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34154

 

Trân trọng!

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: