Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Công nghệ Thông tin


Thứ tư, 5/1/2013, 11:12:39 PM

PHÒNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Chức năng, nhiệm vụ của phòng Công nghệ Thông tin:

  • Tham mưu cho Ban Giám đốc và chịu trách nhiệm về hệ thống CNTT, hệ thống mạng và các ứng dụng tại TTHL
  • Tham gia nghiên cứu, xây dựng và tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn.
  • Tham mưu cho Ban Giám đốc về chính sách phát triển nguồn tài liệu số. Xây dựng, quản lý và phát triển nguồn tài liệu số tại TTHL;
  • Tổ chức và giám sát việc khai thác công nghệ thông tin, tài liệu số tại TTHL.
  • Tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ thông tin cho cán bộ thư viện các đơn vị thành viên ĐHTN.
  • Tham gia xây dựng và triển khai các dự án, đề án và hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.
STT Ảnh Họ tên  Chức danh Di động Email
1 Trần Hồng Anh Trưởng phòng 0912.660.602 anhth(a)tnu.edu.vn
2 Dương Vĩnh Thiện Phó trưởng phòng 0974.465.665 dvthien(a)tnu.edu.vn
3 Phạm Quốc Hưng Chuyên viên 0912.988.617 pqhung(a)tnu.edu.vn
4 Vũ Vân Du Chuyên viên 0917.505.405 duvv(a)tnu.edu.vn
5 Mai Thanh Tuấn Chuyên viên 0984.471.545 mttuan(a)tnu.edu.vn
6 Đào Huyền Trang Chuyên viên 01.259.002.616 dthtrang(a)tnu.edu.vn


* Hãy thay thế cụng từ (a) thành @ để có địa chỉ thư đúng. Phương pháp này để chống thư rác.

 

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: