Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Phòng Quản lý Dự án và Liên kết Đào tạo


Thứ tư, 5/1/2013, 11:19:39 PM

PHÒNG QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tham mưu, giúp việc cho Ban Giám đốc thực hiện công tác cụ thể như sau:

  • Quản lý, điều phối các dự án trong nước và quốc tế được triển khai bởi hoặc thực hiện thông qua sự hợp tác với Trung tâm Học liệu
  • Quản lý, điều phối các chương trình đào tạo, hợp tác liên kết đào tạo tại Trung tâm Học liệu
  • Xây dựng và tìm kiếm các dự án và các chương trình liên kết đào tạo mới
  • Duy trì và mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo, thông tin-thư viện và ứng dụng Công nghệ thông tin trong giáo dục, thư viện
  • Quản lý và điếu phối các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ
STT Ảnh Họ tên  Chức vụ Điện thoại Email
1 Lê Hữu Thắng

Phó trưởng phòng

0942.838.186 lhthan(a)tnu.edu.vn
2 Thiều Trung Hiếu  (Hiện tại đang đi học)  0983.088.185 hieu.thieu(a)tnu.edu.vn
3 Trần Thị Mỹ Hạnh Chuyên viên 0978.317.888 tmhanh(a)tnu.edu.vn
4 Nguyễn Thị Hương Lan Chuyên viên 0974.944.801 nthlan(a)tnu.edu.vn
5 Lã Hoàng Tuấn Hiệp Chuyên viên 0915.080.998 lhthiep(a)tnu.edu.vn
6 Triệu Đức Hạnh Kế toán viên 0945.017.459 tdhanh(a)tnu.edu.vn
7 Phạm Trần Dương Chuyên viên 0988.908.089 ptduong(a)tnu.edu.vn
8 Nguyễn Thị Hảo Chuyên viên 0912.041.010 nthao(a)tnu.edu.vn


* Hãy thay thế cụng từ (a) thành @ để có địa chỉ thư đúng. Phương pháp này để chống thư rác.

Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Nghiên cứu khả năng hấp phụ Fe(III), Ni(II) của than chế tạo từ bẹ chuối

Tác giả: Thiềng,Lê Hữu; Huế,Trần Thị; Nhạn,Hoàng Thị

NXB:

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution  of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

A Quasi-Residual Principle in Regularization for a Common Solution of a System of Nonlinear Monotone Ill-Posed Equations

Tác giả: Bường,Nguyễn; Hương,Trần Thị; Thủy,Nguyễn Thị Thu

NXB:

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Kết quả nuôi cấy đơn bào Histomonas meleagridis trong môi trường Dwyers và gây nhiễm cho gà ở Thái Nguyên

Tác giả: Lan,Nguyễn Thị Kim; Tính,Trương Thị; Giang,Đỗ Thị Vân; Ngà,Nguyễn Thị Bích

NXB:

Steroidal glycosides from  M arsdenia tenacissima

Steroidal glycosides from M arsdenia tenacissima

Tác giả: Khang,Phạm Văn

NXB: