Đăng ký gia nhập chi hội thông tin thư viện các trường đại học cao đẳng trung du miền núi phía bắc
Hướng dẫn tìm tài liệu
Tìm tin theo chủ đề

Trang chủ

Hướng dẫn tìm tài liệu điện tử tiếng Việt Trung tâm Học liệu


Thứ ba, 4/9/2013, 6:01:14 PM
Để thực hiện tra cứu nâng cao các nguồn Tài liệu điện tử Tiếng Việt tại Trung tâm Học liệu bạn đọc thực hiện theo các bước sau:
1. Tại trang chủ Trung tâm Học liệu (http://lrc.tnu.edu.vn) bấm vào "Tài liệu điện tử tiếng việt"

2. Tại giao diện tìm kiếm nhập một trong các tiêu chí tìm kiếm như từ khoá, nhan đề tài liệu, tác giả …. Ví dụ tìm với từ khoá "Toán học".
3. Nếu không nhớ tên tài liệu có thẻ tìm theo bộ CSDL bằng cách bấm vào biểu tượng CSDL đó.
4. Hoặc cũng có thể tìm tên tài liệu theo chữ cái đầu của tài liệu bằng cách bấm vào menu bảng chữ cái A | B | C | D | ... phía trên.

5. Kết quả tìm kiếm trả về. Bấm vào xem toàn văn để đọc tài liệu.

6. Nếu chưa đăng nhập, hệ thống sẽ yêu cầu đăng nhập. Tên đăng nhập là mã số thẻ sinh viên, học viên hoặc mã bạn đọc. Mật khẩu mặc định.

Sau khi đăng nhập thành công bạn có thể đọc và tải tài liệu từ trang web của Trung tâm Học liệu về. Tài liệu này chủ yếu là dạng PDF. Nếu không có chương trình đọc hãy tải về tại đây:
- Foxit reader: http://www.foxitsoftware.com/downloads/
- Adobe reader:http://get.adobe.com/reader
TTHL
Các tin khác

Tài liệu điện tử mới

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế ở hộ gia đình ở thành phố Thái Nguyên

Thực trạng tham gia bảo hiểm y tế ở hộ gia đình ở thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Hoàng Nghiệp Quỳnh;Nguyễn Thị Thu Thủy

NXB:

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Thực trạng hoạt động PR nội bộ trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp tại các doanh nghiệp may tỉnh Thái Nguyên

Tác giả: Đào Thị Hương;Cao Thị Phương Liên;Nguyễn Minh Huệ;Nguyễn Thị Thanh Tâm

NXB:

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Bước đầu áp dụng phương pháp phân cụm vào việc hỗ trợ chẩn đoán bệnh ung thư

Tác giả: Nguyễn Thị Tân Tiến;Trương Thị Hồng Thúy

NXB:

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Thực trạng công tác giáo dục thể chất và thể lực của sinh viên các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên

Tác giả: Nguyễn Tiến Lâm;Nguyễn Tiên Phong;Nguyễn Nam Hà;Nguyễn Văn Dũng;Đặng Thị Kim Mai

NXB:

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Nghiên cứu sử dụng hiệu quả đất làng nghề hoa đào tại phường Cam Giá, thành phố Thái Nguyên

Tác giả: Vũ Thị Quý;Hà Thị Thanh Thùy;Nguyễn Thị Hằng;Nguyễn Anh Tuấn

NXB:

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về dân chủ trong giáo dục và sự vận dụng của trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Văn Đức Cao Thị Phương Nhung;Cao Thị Phương Nhung;Nguyễn Văn Đức

NXB:

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Vài nét phân tích thống kê về thực trạng thu hút FDI vào giáo dục đào tạo Việt Nam

Tác giả: Đồng Thị Hồng Ngọc;Hoàng Thanh Hải;Tạ Thị Mai Hương

NXB: